Ligningsrådet

Historisk råd oprettet 1938 under: Finansministeriet.
Ligningsrådet under Landsskatteretten (Landsoverskatterådet) var et dansk råd, der sammen med den nu nedlagte Told- og Skattestyrelsen tidligere udgjorde den øverste myndighed på skattelignings- og vurderingsområdet i Danmark. Denne myndighed har siden 2005 været placeret hos Skatterådet og hos SKAT.
Også omtalt i Betænkning 736.
Arkiv: Rigsarkivet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; Overskyldrådet ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page