Skatterådet

Skatterådet er sammen med SKAT landets øverste administrative ligningsmyndighed på indkomstskatte- og afgiftsområdet.
Skatteråde afløser Ligningsrådet i 2005.
Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven, 2017.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200031
Kapitel 2: § 2. Skatterådet bistår told- og skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivning om vurdering af landets faste ejendomme, lov om registrering af køretøjer og lovgivning om skatter, bortset fra lovgivning om told.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; Overskyldrådet ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page