Overskyldrådet

Historisk råd oprettet 1903 under: Skatteministeriet
Forsættes 1938 som: Statens Ligningsdirektorat.
Overskyldrådet blev oprettet ved lov 103 af 15.5.1903 om ejendomsskyld. Loven afskaffede gammelskat, hartkornskatter, bygningsafgift, ligningsskat og andre gamle grundafgifter og indførte i stedet ejendomsskyld baseret på en femårlig vurdering af faste ejendommes værdi i handel og vandel. Overskyldrådet var øverste instans for klager over vurderingen til ejendoms- og grundskyld (fra 1910 tillige jernbaneskyld, jf. lov 105 af 18. 4.1910); endvidere skulle det vejlede og overvåge vurderingsrådene, hvoraf der nedsattes et eller flere for hver kommune. Overskyldrådet blev ophævet ved lov 108 af 31.3.1938. Klagepåkendelsen blev overført til Landsskatteretten.
Se også: Skat.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page