Luftfartstilsynet

Historisk styrelse oprettet 1928 under Luftfartsrådet under: Ministeriet for Offentlige Arbejder.
Fra 2010 del af: Trafikstyrelsen.
Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. / Rigsrevisionen, 2012.
Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 17. november 2010 om tilsynet med luftfarten, at jeg ville følge udviklingen i SAS' ureglementerede flyvninger, indtil Transportministeriet og Trafikstyrelsen – Statens Luftfartsvæsen indtil 1. november 2010 – fandt SAS håndtering af AD-noter tilfredsstillende. Punktet er det sidste udestående i beretningssagen.
Se også: Trafik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page