Landsnævnet vedrørende Omnibuskørsel- og Fragtmandskørsel

Historisk ankenævn oprettet 1950 under: Ministeriet for Offentlige Arbejder.
Forsættes 1973 som: Landsnævnet vedrørende Omnibuskørsel.
Nedlagt 1978.
Ved lov nr. 293 af 23. maj 1973 oprettedes Vejtransportrådet, der tog sig af tilladelser til gods- og fragtmandskørsel, hvor kørslen gik udover 2 trafikudvalgsområder (amtslige). Herefter varetog Landsnævnet kun sager vedrørende buskørsel (personbefordring). Ved lov nr. 115 af 29. marts 1978 fik Persontrafikrådet tilladelsessagerne vedrørende buskørsel, og Landsnævnet blev nedlagt.
Omtalt i Betænkning 736.
Se også: Trafik ; transport.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page