Persontrafikrådet

Historisk råd oprettet 1978 under: Trafikministeriet.
Forsættes 2002 i: Vejtransportrådet.
Lov om ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet (Liberalisering af fjernbuskørsel og sammenlægning af Persontrafikrådet og Vejtransportrådet), 2002
§ 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 65 af 25. januar 2000, foretages følgende ændringer: 1. I § 1, stk. 5, ændres »Persontrafikrådet« til: »Vejtransportrådet, nedsat i henhold til lov om godskørsel«.
Se også: Bilisme ; Landsnævnet vedrørende Omnibuskørsel ; trafik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page