Skoleelever for fred, 1981?

Lærlingerådet

Historisk råd oprettet i 1937 under: Handelsministeriet.
Fra 1961 under: Undervisningsministeriet.
Nedlagt ved erhvervsuddannelseslovens ikrafttræden den 1. januar 1991.
Betænkning vedrørende undervisning og uddannelser : / : en redegørelse fra Kontaktudvalget vedrørende Undervisningsspørgsmål, 1967. ; Betænkning 453)
I lærlingeloven af 7. maj 1937 hjemledes nedsættelsen af faglige udvalg for lærlingeuddannelsen.
Lærlingerådet blev oprettet som koordinerende instans.
Lærlingerådet er rådgivende såvel for oplæring inden for handels- og kontorerhvervene som inden for håndværk- og industrierhvervene.
Uddannelsesregler godkendt af lærlingerådet for de enkelte fag og brancher inden for butiksfaget, for handelsfaget og for kontorfaget.
Se også: Lærling ; Uddannelsesrådet for handels- og kontorfagene.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page