Ligebehandlingsnævnet

Nævn oprettet 2009 under: Ankestyrelsen i Beskæftigelsesministeriet.
Forsat fra: Ligestillingsnævnet.
Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet, 2016.
§ 1. Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.
Ved oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet samlede man alle forskelsbehandlingsgrundene i ét administrativt klagenævn
Se også: Ligestilling.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page