Landsoverskatterådet

Historisk råd oprettet 1913 under: Finansministeriet.
Forsættes 1938 som: Landsskatteretten.
Omtalt i Betænkning 274:
Ved lov nr. 149 af 10. april 1922 blev det pålagt bogføringspligtige at vedlægge selvangivelsen driftsregnskab og status. Som følge deraf fandt man det nødvendigt at sikre skatterådene adgang til altid at kunne erholde fornøden sagkyndig bistand under ligningen. Man indsatte derfor en bestemmelse i loven om, at finansministeren kunne beskikke særlige regnskabskonsulenter — een eller flere for hvert amt - til på begæring at bistå skatterådene og landsoverskatterådet ved udførelsen af deres hverv.
Omtalt i Bent Christensen doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Se også: Skat.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page