Mellemamerika

Mellemamerika består af de Amerikanske stater: Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Se også: Mesoamerika.

Litteratur

The story of Spanish. / : Jean-Benoît Nadeau.
- New York : St. Martin's Press, 2013.
- https://archive.org/details/Section01HC
Sproghistorie / history of language / Historia del lenguaje.
Skrevet på papir og skind: Mesoamerikanske manuskripter fra præcolumbiansk tid til kolonitiden. / : Jesper Nielsen, Christophe Helmke & Maja Balle. I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, 2016 , s. 9-85.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page