Ministeriet for Søfart og Fiskeri

Historisk ministerium oprettet 1929.
Fortsættes 1935 som: Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. og Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.
Ved den 2. Stauning-regerings tiltræden den 30.4.1929 blev statsminister Stauning, ifølge Rigsarkivet, tillige minister for søfart of fiskeri, og der oprettedes et Ministerium for Søfart og Fiskeri. Hertil henlagdes Handelsministeriets 2. Kontor (Søfartskontoret), samt det hidtil under Landbrugsmin. hørende Fiskeridirektorat og den hidtil under Indenrigsministeriet hørende Grønlands Styrelse med de under disse institutioner hørende sager. Da statsminister Stauning ved regeringsdannelsen den 31.5.1933 ophørte med tillige at være minister for søfart og fiskeri, overførtes sager vedr. Grønland og Grønlands Styrelsen til Statsmin. Efter regeringsdannelsen den 4.11.1935 nedlagdes Ministeriet for Søfart og Fiskeri, og det derunder hørende Søfartskontor henlagdes atter under Handelsministeriet, der herefter benævntes Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Fiskeridirektoratet henlagdes atter under Landbrugsministeriet, der herefter benævntes Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.
Se også: Fisk ; Fiskeriministeriet ; føde ; søfart.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Dansk fiskeristat, I-II. . / : A.C. Strubberg . Danske Erhvervs Forlag, 1935.
- https://dis-danmark.dk/bibliotek/900457.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page