Mælkeankenævnet

Mælkeankenævnet eller Mælkeprisankenævnet var et historisk ankenævn oprettet 1958 under Handelsministeriet.
Nedlagt 1973.
Disse retningslinier er givet i handelsministeriets cirkulære af 30. september 1958 vedrørende bybefolkningens forsyning med mælk og fløde.
§ 9. Handelsministeren nedsætter et ankenævn bestående af en formand, der skal være uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og 4 andre medlemmer, hvoraf 1 skal repræsentere forbrugerne, 1 være prissagkyndigt, 1 udnævnes efter indstilling fra Danske Konsummælkmejeriers Fællesrepræsentation og 1 efter indstilling fra Butikshandelens Fællesråd, der forinden skal forhandle med Landsforeningen af Detailmælkehandlere i Danmark. Ved mælkeloven af 1958 oprettedes et ankenævn, for hvilket kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende priser på mælk og fløde kan indankes.
Opremset i Betænning 518 og omtalt i Betænkning 657.
Se også: Pris.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page