Det Nationale Forebyggelsesråd

Historisk råd oprettet 2008 under: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Forsat fra: Det Nationale Råd for Folkesundhed.
Nedlagt 2012.
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd (Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, ændring af Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn m.v., nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd).
§ 3 Stk. 2. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse overtager ved lovens ikrafttræden alle Det Nationale Forebyggelsesråds aktiver og passiver og indtræder i alle rådets rettigheder og forpligtelser. Ministeren for sundhed og forebyggelse afbeskikker formanden og medlemmerne af Det Nationale Forebyggelsesråd og forestår afviklingen af rådets aktiviteter.
Se også: Forebyggelse ; sundhed
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page