Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Råd oprettet 2001 under: Sundhedsstyrelsen.
Forsat fra: Specialistnævnet.
Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse, 2017.
§ 1. Rådet rådgiver på overordnet og principielt niveau sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen om den lægelige videreuddannelse.
§ 2. Rådet afgiver gennem Sundhedsstyrelsen indstilling til sundhedsministeren om, inden for hvilke grene af lægevidenskaben, der kan opnås tilladelse til at betegne sig som speciallæge, herunder om oprettelse og nedlæggelse af specialer.
Se også: Læge ; uddannelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page