Specialistnævnet

Historisk nævn oprettet 1934 under: Sundhedsstyrelsen.
Forsættes 2000 som: Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
Specialistnævnet oprettedes som et nævn under Sundhedsstyrelsen ved lov 72 af 14.3.1934 om udøvelse af lægegerning og skulle indstille til ministeren inden for hvilke grene af lægevidenskaben læger skulle kunne få tilladelse til at betegne sig speciallæger, og på hvilke vilkår en sådan ret kunne opnås. Forslag til Lov om ændring af lov om udøvelse af lægegerning (Nationalt råd for lægers videreuddannelse m.v.), 2000.
Omtalt i Betænkning 815.
Se også: Læge.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page