De økonomiske råd

Årsrapport for 2016. / : De Økonomiske Råd, 2017.
De Økonomiske Råd var i 2016 en uafhængig institution under Finansministeriet.
Siden 2007 har De Økonomiske Råd været selvstændig virksomhed.
Ved ressortomlægningerne i medfør af den kongelige resolution den 28. november 2016 blev De Økonomiske Råd en uafhængig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
De Økonomiske Råd består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.
Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, 2007.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186774
Se også: Økonomi
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page