Skatteministeriet

Dansk ministerium for skat og afgifter.
Udskilt 1975 fra Finansministeriet som Ministeriet for Skatter og Afgifter fra 1989: Skatteministeriet.
I 1902 blev generaldirektoratet for toldvæsenet og skattedepartementet, der skulle varetage det direkte skattevæsen, oprettet, skriver skatteministeriet på sin hjemmeside og fortsætter: I årene efter statsskatteloven af 1903 og toldloven af 1908 fandt man, at skattevæsenet og toldvæsenet var egentlige statserhverv, hvorfor generaldirektoratet også burde placeres blandt de egentlige ministerielle departementer. Generaldirektoratet omdøbtes derfor i 1919 til Departementet for told og forbrugsafgifter, hvorefter der var to departementer.
Se også: Amtstuer ; Kildeskattedirektoratet ; Rentekammeret ; Skatte- og Afgiftsstyrelsen ; Skatteankestyrelsen ; sogneråd ; Statens Ligningsdirektorat ; Statsskattedirektoratet ; told ; Toldankenævnet ; Toldrådet ; Toldstyrelsen ; toldvæsen ; Vurderingsstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Leder: Pinligt for regeringen. I: Information, 17. maj 2017.
Leder: Skattesmæk. I: Information, 28. september 2018.
Refererer til Politikens artikler om Danske Banks deltagelse i Panama skattely sagerne.
Omkostningsdækningsordningen : betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet. / : Skatteministeriet, 2000.; Betænkning 1382)
Overmod og afmagt: Historien om det nye SKAT. / : Jørgen Grønnegård Christensen ; Peter Bjerre Mortensen. Djøf forlag, 2018.
Skatteberegningsreglerne gennem 100 år. / : Hans Mølgaard Christensen, Skatteministeriet.
- http://www.skm.dk/media/112481/skatteberegningsreglerne100aar.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page