Planlægningsrådet for forskningen

Historisk forskningsråd oprettet 1972 under: Undervisningsministeriet.
Fortsættes 1989 som: Forskningspolitisk Råd.
Fortsat fra: Forskningens Fællesudvalg.
Bekendtgørelse af lov om forskningsråd og Planlægningsrådet for Forskningen, 1972
§ 1. Til fremme af dansk forskning oprettes seks forskningsråd og et planlægningsråd for forskningen.
Stk. 2. Der oprettes forskningsråd for følgende områder: De tekniske videnskaber, naturvidenskaberne, lægevidenskaberne, jordbrugs- og veterinærvidenskaber, samfundsvidenskaberne og de humanistiske videnskaber.
§ 4. Planlægningsrådet for Forskningen har til opgave:
1. at rådgive regering og Folketing i forskningspolitiske anliggender,
2. at virke for forskningens nyttiggørelse for samfundet,
3. at fremsætte forslag om de midler, organisationsformer m.v., der er påkrævet med henblik på udviklingen og udnyttelsen af dansk forskning,
4. at tilvejebringe oversigter over den samlede danske forskningsvirksomhed, at udarbejde de nødvendige prognoser og at følge udviklingen inden for dansk og udenlandsk forskning,
5. at udtale sig om forskningsrådenes budgetforslag. .
Se også: Forskning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page