Partistøttenævnet

Ankenævn oprettet 1987 under: Indenrigsministeriet.
Partistøttenævnet blev nedsat den 1. april 1987 i henhold til partistøttelovens § 12.
Nævnet træffer endelig administrativ afgørelse i sager om kommunal og amtskommunal partistøtte.
Siden oprettelsen i 1987 har nævnet truffet afgørelse i ni sager, heraf er de to afgjort i 2000. Det er således et beskedent antal sager, der forelægges nævnet. Imidlertid er afgørelserne oftest af principiel karakter og har dermed stor betydning for kommunernes og amtskommunernes administration af partistøtten. I den forbindelse bemærkes, at de af nævnets afgørelser, der har almen eller principiel betydning for kommunernes og amtskommunernes administration af partistøtteloven sendes til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd. Endvidere offentliggøres nævnets afgørelser i Ministerialtidende og i de kommunale tidsskrifter. Nævnet har senest den 15. januar 2001 offentliggjort og udsendt de to afgørelser, der er truffet i 2000.
Beskrevet i Betænkning 1401.
Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven), 2017.
Se også: Parti ; Valgbarhedsnævnet ; Valgnævnet.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier.
/ : Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier.
Justitsministeriet, 2015.; Betænkning 1550)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page