Retslægerådet

Myndighed oprettet 1909 under Justitsministeriet.
Lov nr 60 af 25.03.61 om Retslægerådet.
§ 1. Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke myndigheder der over for rådet kan fremsætte begæring om afgivelse af skøn, og i hvilke sager dette kan ske.
Retslægerådet skulle frem til 1967 godkende de sterilisationer og kastrationer, der blev foretaget i særforsorgen.
Se også: Læge.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; inhabil, inhabilitet ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om Retslægerådet. / : Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg. 1990; Betænkning nr. 1196)
Ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om sundhedsvæsenets centralstyrelse (1909-loven) oprettedes i forbindelse med ophævelsen af Det Kongelige Sundhedskollegium to nye organer: Sundhedsstyrelsen og Retslægerådet. Retslægerådet påbegyndte sin virksomhed den 1. juni 1909.
Årsberetning 2017 , / Retslægerådet, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page