Revisornævnet

1. Historisk ankenævn oprettet i 1967 under: Handelsministeriet. Revisornævnet oprindelig er oprettet efter ønske fra Revisorforeningen i 1967.
Omtalt i Betænkning 736.
2. Ankenævn oprettet 2008 under: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nu under: Erhvervsstyrelsen.
Fortsat fra: Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer.
Bekendtgørelse om Revisornævnet, 2016.
§ 1. Revisornævnet behandler:
1) Klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af opgaver i henhold til revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører,
2) Klager over revisionsvirksomheder indbragt af Erhvervsstyrelsen, jf. revisorlovens § 43, stk. 4 eller 5, og
3) Klager over virksomheder af interesse for offentligheden som defineret i revisorlovens § 1 a, nr. 3, eller medlemmer af sådanne virksomheders øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg vedrørende de nævntes tilsidesættelse af forpligtelser efter
a) Revisorloven,
b) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, eller
c) Regler, der gennemfører artikel 38 i direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014.
Se også: Revision.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Konkurrenceankenævnet ; lobbyisme ; nævn ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page