Retsinformationsrådet

Historisk råd oprettet 1982 under: Justitsministeriet.
Fortsættes 2004 som: Civilstyrelsen.
Retsinformationsrådet blev oprettet i 1982 efter anbefaling fra en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet og Finansministeriet. Rådet havde til opgave at sikre styring og koordination af oprettelsen og anvendelsen af databaser med juridisk information samt undersøge de problemer, der måtte opstå i forbindelse med brugen af ny teknik. Rådet blev nedlagt ved Justitsministeriets cirkulære nr. 69 af 23. august 2005.
Se også: Jura.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase, 1984.; Betænkning 1001)
Det eksisterende juridiske informationssystem.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page