Civilstyrelsen

I 2004 etableres Civilstyrelsen under Justitsministeriet.
Fortsat fra: Civilretsdirektoratet, Erstatningsnævnet og Sekretariatet for Retsinformation.
I Civilstyrelsen samles:
1) Den del af Civilretsdirektoratet, der ikke er overflyttet til Familiestyrelsen under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Sagsområderne omfatter fonde, fri proces, svangerskabsafbrydelse og sterilisation samt værgemål og båndlagt arv mv.
2) Sekretariatet for Retsinformation.
3) Erstatningsnævnets sekretariat.
Se også: Procesbevillingsnævnet ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page