Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Historisk råd oprettet 2004 under: Socialministeriet.
Forsættes 2008 som: Frivilligrådet.
Orientering om kongelig resolution af 23. november 2007, Statsministeriet.
at bestemme at der oprettes et Velfærdsministerium, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:
fra Socialministeriet: de til Socialministeriet hørende forretninger, herunder ligestillingsområdet, bortset fra Kennedy Centret, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Ankestyrelsen, Sikringsstyrelsen, Servicestyrelsen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Se også: Frivillig ; Rådet for Etniske Minoriteter ; Rådet for Socialt Udsatte ; Socialpolitik; velfærd ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

At ryste og åbne Posen – en ny finansiering af frivilligt socialt arbejde. / : Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2006
Kun lommeuld kommer af ingenting – eller finansiering af den frivillige sociale verden. / : Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde maj 2006

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page