befrielsesteologi

Befrielsesteologien har været den tredje verdens mest betydningsfulde bevægelse i det 20 århundrede. Men befrielsesteologien har ligeledes været d. 3. Verdens autentiske teologi. Den opstod i 60'erne i Latinamerika efter konferencerne i Medellín, 1968, og Puebla, 1974. Den blev både en bevægelse og en teologisk skole. Befrielsesteologiens mål er ikke blot at lindre menneskets lidelser, men er et solidt forsøg på at ændre de syndige strukturer, der opretholder undertrykkelsen af mennesket og forhindrer livet i at folde sig kreativt ud. Den kæmper imod social uretfærdighed og anskuer frelse som befrielse fra menneskeskabte lidelser, der primært bunder i skæv fordeling af rigdom I henhold til befrielsesteologien kan ejendomsret ikke retfærdiggøres. Befrielsesteologien er kristen, men multiøkumenisk, i det den betragter autokoniske kosmologier som ligeværdige spirituelle erkendelsessystemer som kristendom.
Frelse i befrielsesteologien er integral, dvs. både åndelige og fysisk. Åndelige betyder det menneskets frigørelse til at elske, hvilket indebærer friheden fra adskillelsen, altså fra egoismen, den egentlige dehumaniserende kraft.
Befrielsesteologien blev kraftigt angrebet både fra de etablerede kirkes side, især Vatikanet, men også fra verdens magtelite, som har anklaget den for at være marxisme og ikke teologi. Denne teologi har anvendt nogle af marxismens begrebsapparat til at fortolke den sociale virkelighed, især dependens-tænkningens bidrag med deres begrebspar om center-perifieri, undertrykkeren-undertrykte, udbytteren-udbyttet, som henter støtte i marxistiske teorier om imperialismen. Men den har aldrig været tilhænger af et proletariatets diktatur. Den tager udgangspunktet i evangelierne, hvis budskab den tolker til de fattiges fordel: Kristus, Guds mediator, har aldrig talt de mægtiges sag, men de fattiges og de udstødtes. Det samme gør profeterne i det Gamle Testamente. Kender man og efterlever skrifternes bogstaver, er marxismen helt overflødig. Befrielsesteologien er desuden en processuel teologi, idet den anser mennesket for Guds medarbejdere. Mennesket har en radikal forpligtelse til at med-skabe verden.
Befrielsesteologien er forløber for befrielsesfilosofien. De har ikke alene forfatterne til fælles, men også basismenighederne. Her lytter teologerne, de hører ordet, de fattiges ord, som Guds epifani. Metoden de operer med er at se, at bedømme og at handle. Befrielsesteologien arbejder ud fra et valg af de fattiges fortrinsstilling. Fattige er de udstødte og dem, der lider under udøvelsen af den magt, samfundets strukturer hviler på, fx. kvinder, etniske minoriteter. Befrielsesteologer, lige så vel som lægfolk i basismenighederne har været udsat for mord og forfølgelser. Nogle ofre betragtes i dag som martyrer. Især Camilo Torres, Oscar Romero og Igancio Ellacuria. Alle præster og teologer dræbt i kamp for de fattiges frigørelse fra undertrykkelse, udbytning, berøvelse af livets muligheder.
Befrieslsesteolgien prædiker fred med menneskerne imellem og med naturen - økologisk teologi, en teologi som betragter naturen som forlængelsen af menneskets krop. Den arbejder for fred. Men fred er en tilstand, der opnås i og med social retfærdighed, hvilket ikke alene indebærer retfærdigt fordeling af goderne, men også anerkendelsen af alteriteten, dvs. af det anderledes.
Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Klódovis Boff, Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, Ivone Gebara, Don Pedro Casaldáliga, Rubem Alves, José Luiz Segundo, Franz Hinkelammert og Enrique Dussel kan nævnes som tænkere, der har været med til at tegne bevægelsen og skolerne i Latinamerika.
Marina Jakobsen
Se også: Absolution ; C. F. Andrews ; Lægemission ; Dorothy Stang.

Litteratur

Petersen, Ulla: Befrielsesteologien i Latinamerika 1960-1990 : Litteratur i Det kongelige Biblioteks samlinger, 1991. - 26 s.
Boff, Leonardo: Holy Trinity, Perfect Comunity.
- ISBN 1-57075-332-6
A Concise History of Liberation Theology
... From the book Introducing Liberation Theology published by Orbis Books. ... the historical roots of liberation theology are to be found in the prophetic ...
http://www.landreform.org/boff2.htm
Liberation Theology and Land Reform
An online course examining the struggle for economic justice in a theological context, with particular attention to the question of land ownership.
http://www.landreform.org/

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page