Slots- og Kulturstyrelsen

Styrelse oprettet 2016 under Kulturministeriet.
Fortsat fra: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
Se også: Bibliografisk råd ; Biblioteksrådet ; kultur ; slot ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Rigsrevisionens beretning om arkæologiske undersøgelser
afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2018.
- https://www.ft.dk/statsrevisor/20171/beretning/sb14/bilag/1/1871349.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page