Spritfordelingsnævnet

Historisk ankenævn oprettet i 1918 i forbindelse med første verdenskrig under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1922?
Se også: Rationering.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Den overordentlige Kommission af 8. August 1914.
De overordentlige Foranstaltninger : Virksomheden i den overordentlige Kommission af 8. August 1914, Det staaende Landbrugsudvalg og Ernæringsraadet m.v. I-XVII, 1914-21.
Lov om Afvikling af de overordentlige Foranstaltninger trufne i Henhold til midlertidig Lov af 7. August 1914 om regulering af Priser paa Levnedsmidler og Varer og om Ophævelse af nævnte Lov : stadfæstet af H. M. Kong Christian X den 11. April 1919.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page