Statens Nævn for Papir og Tryksager

Historisk nævn oprettet 1948 under: Finansministeriet.
Nedlagt 1974.
Betænkning 388
Spørgsmålet vedrørende tilrettelæggelsen af statsmyndighedernes indkøb og forbrug af tryksager samt udgivelse af trykte publikationer er siden 1948 henlagt under finansministeriet, som i februar 1948 nedsatte et nævn med repræsentanter for forskellige statsstyreiser, der skulle være rådgivende i disse sager.
Bekendtgørelse vedrørende iværksættelse af trykningsarbejder inden for statsforvaltningen, 1948.
§ 6. Alle spørgsmål af principiel eller almindelig interesse vedrørende forvaltningen af statens trykningsudgifter behandles af et af finansministeriet nedsat nævn, bestående af en repræsentant for finansministeriet som formand samt en repræsentant for henholdsvis generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, generaldirektoratet for statsbanerne, handelsministeriet, hovedrevisoraterne, justitsministeriet og undervisningsministeriet.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page