Dialog, 1959:6

Sygehusberedskabsnævnet

Historisk nævn oprettet 1952 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1974.
Bekendtgørelse om sygehusberedskabets organisation, 1974 § 1. De administrative opgaver vedrørende sygehusberedskabet, der i medfør af § 2, stk. 1, 2. pkt., i civilforsvarsloven hidtil har været varetaget af sundhedsstyrelsen, overgår til civilforsvarsstyrelsen.
Stk. 2. De opgaver, som medicinalnævnet hidtil har varetaget med hensyn til indkøb m.v. af beredskabslagre til sygehusudstyr, sygeplejeartikler samt medicinalvarer, overgår til civilforsvarsstyrelsen.
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1974.
Stk 2. Samtidig ophæves sygehusberedskabsnævnene, jfr. indenrigsministeriets cirkulære nr. 2 af 7. januar 1952 om sygehusberedskabsnævn og indenrigsministeriets skrivelse af 10. juni 1952 om et sygehusberedskabsnævn for Storkøbenhavn samt medicinalnævnet, jfr. den af handelsministeriet den 24. februar 1958 udfærdigede forretningsorden for medicinalnævnet.
Se også: Beredskabssygehuse eller hjælpehospitaler ; sygehus.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page