Sygehusrådet

Historisk råd opretttet 1946 under: Indenrigsministeriet og senere under: Sundhedsministeriet.
Nedlagt 1992?.
Sygehusrådet oprettedes iht. lov 71 af 27.2.1946 om sygehusvæsenet.
Forslag til Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og lov om offentlig sygesikring m.v. (Friere sygehusvalg, behandling på private specialsygehuse m.fl., specialesamling, ambulancetjeneste, færdigbehandlede patienter samt planlægning og samarbejde), 1992.
Sygehusrådet har efter sygehusloven varetaget en række koordinerende og rådgivende opgaver mellem centrale og decentrale sundhedsmyndigheder. Forslaget om at ophæve sygehusrådet er dels begrundet i, at den statslige godkendelse af sygehusplaner blev ophævet allerede i 1985, dels i, at der med lovforslaget tilvejebringes et samlet regelgrundlag for planlægning af og samarbejde om løsningen af de amtskommunale og kommunale sundhedsopgaver. Det findes derfor ikke hensigtsmæssigt at opretholde bestemmelser om et sygehusråd, der i øvrigt reelt ikke har fungeret gennem en længere årrække.
Opremset i Betænkning 483, 1969.
Se også: Sygehus.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page