Tunesien

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Nordafrikansk Maghreb  republik med grænser til Algeriet og Libyen og med kystlinje til Middelhavet.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Natur: Atlasbjergene. Medjerdafloden. Saharaørkenen. World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
UN General Assembly Resolutions, 5 December 1958: Refugees in Morocco and Tunisia. Russian immigrants remembered on Tunisian coast. Published: 18 July, 2010.
Historie: Tunesien har bl.a. været koloniseret af fønikierne, Romeriet. vandalerne, araberne, Det ottomanske rige 1531-1535 og 1574-1881), Spanien 1535-1574 og af Frankrig (Berlin-kongressen 1878) 1881-1956. Barbariets Kyst eller Kysten af Barbariet (pirater). Statskup af Ben Ali 1987. Mohamed Bouazizi. Oprør: Jasmin-revolutionen, december 2010 - januar 2011.
A bibliography of Tunisia from the earliest times to the end of 1888 (in two parts) including Utica and Carthage, the Punic wars, the Roman occupation, the Arab conquest, the expeditions of Louis IX. and Charles V. and the French protectorate (1889).
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Oberst Emil Madsen: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika. Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914).
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=68724
Treaties, conventions, international acts, protocols, and agreements between the [USA] and other powers... (1910).
Kultur:
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik: Amnesty International 20. januar 2011: I Tunesien bliver politiske fanger nu løsladt. Alexis Arieff: Tunisia: Recent Developments and Policy Issues. CRS, January 18, 2011.
Alexis Arieff: Political Transition in Tunisia. CRS, February 2, 2011.
Politiske partier:
International organisering
Tunesien er medlem af Den afrikanske union, Den arabiske liga, FN og deltager i det amerikanske udenrigsministrielle, U.S. Africa Command (AFRICOM): Trans Sahara Counter-Terrorism Partnership 2005-., tidligere the Pan Sahel Initiative.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Tunesia. Værnepligt: WRI: Country report and updates: Tunesia. Tunesien modtager militærrelateret økonomisk bistand via U.S. Foreign Military Financing (FMF) og International Military Education and Training (IMET) samt Defense Security Cooperation Agency
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: Olie, naturgas, bly, fosfater, jernmalm, salt og zink,
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport:
Import af store våbensystemer og ammunition fra: Sverige.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page