Algeriet

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Algeriet er en nordafrikansk, arabisk, Maghreb republik i Sahelregionen med grænser til Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger og Tunesien og med kystlinje til Middelhavet.
Historie: Oldtiden / Antiquity. Helleristninger / petroglyph. Hippo Regius. Vandalerne. Algeriet var koloniseret af Romeriget / the Roman Empire, Det ottomanske rige ; og af Frankrig 1827-1962.
Militærkup: 1961, 1965, 1992.
57 franske atmosfæriske og underjordiske kernevåbenforsøg i Reggane og Hoggar Massif i Algeriet 1957-1966. Efterfølgende flyttes de franske atomvåbenforsøg til fransk Polynesien i Stillehavet.
Radiological conditions at the former French nuclear test sites in Algeria : preliminary assessment and recommendations.
— Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. - 71 s. ; Radiological assessment reports series, ISSN 1020-6566)
- http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1215_web_new.pdf
Kultur:
Compendium. Country Profile: Algeria. / : Prepared and updated by Mr. Ammar Kessab & Mr. Makhlouf Boukrouh.
- http://www.artsinafrica.com/uploads/2011/08/Algeria.pdf
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Algeriet er medlem af Den arabiske liga, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, OPEC og deltager i det amerikanske udenrigsministrielle, U.S. Africa Command (AFRICOM): Trans Sahara Counter-Terrorism Partnership 2005-., tidligere the Pan Sahel Initiative.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Algeria.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Algeria.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Victimes des essais nucléaires de Reggane, L’Algérie / Algerian Veterans Association of Nuclear Test
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Olie og naturgas ; Uran.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Duncan C, Kretz D, Wegmann M, Rabeil T, Pettorelli N. 2014 Oil in the Sahara: mapping anthropogenic threats toSaharan biodiversity from space. Phil. Trans. R. Soc. B 369: 20130191.
- http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/369/1643/20130191.full.pdf
'Deserts are among the most poorly monitored and understood biomes in the world, with evidence suggesting that their biodiversity is declining fast. Oil exploration and exploitation can constitute an important threat to fragmented and remnant desert biodiversity, yet little is known about where and how intensively such developments are taking place. This lack of information hinders local efforts to adequately buffer and protect desert wildlife against encroachment from anthropogenic activity. Here, we investigate the use of freely available satellite imagery for the detection of features associated with oil exploration in the African Sahelo-Saharan region. We demonstrate how texture analyses combined with Landsat data can be employed to detect ground-validated exploration sites in Algeria and Niger.'
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af våben fra Sydafrika, USA.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page