Algeriet

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Nordafrikansk arabisk, Maghreb republik i Sahelregionen med grænser til Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger og Tunesien og med kystlinje til Middelhavet. Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
Bjerge: Atlasbjergene.
Flodeer: Medjerdafloden.
Ørkenområder: Saharaørkenen.
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Les violences faites aux femmes pendant leur voyage clandestin: Algérie, France, Espagne, Maroc. / Smaïn Laacher. UNHCR. 2010. - 65 s. ; New issues in Refugee Research, Research Paper No. 188.)
Historie: Helleristninger / petroglyph. Hippo Regius. Vandalerne. Algeriet var koloniseret af Romeriget og af Frankrig 1827-1962.
Militærkup: 1961, 1965, 1992.
57 franske atmosfæriske og underjordiske kernevåbenforsøg i Reggane og Hoggar Massif i Algeriet 1957-1966. Efterfølgende flyttes de franske atomvåbenforsøg til fransk Polynesien i Stillehavet.
Radiological conditions at the former French nuclear test sites in Algeria : preliminary assessment and recommendations.
— Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. - 71 s. ; Radiological assessment reports series, ISSN 1020-6566)
- http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1215_web_new.pdf
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Oberst Emil Madsen: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika. Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914).
- http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=68724
Algiers: being a complete picture of the Barbary states; their government, laws, religion, and natural productions; and containing a sketch of their various revolutions, a description of the domestic manners and customs of the Moors, Arabs, and Turks; an account of the four great capitals of Algiers, Tripoli, Tunis, and Morocco, and a narrative of the various attacks upon Algiers, by the European states; including a faithful detail of the late glorious victory of Lord Exmouth (1817).
- http://www.archive.org/details/algiersbeingcomp00jack
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik: UNESCO Collection of Traditional Music of the World.
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
On Colonial Textuality and Difference: Musical Encounters with French Colonialism in Nineteenth-Century Algeria. / : Kristy Barbacane. Columbia University 2012.
'Topics include how violent tactics and events during the 1840s infiltrated the early musical compositions of Reyer and how music may be considered an act of violence.'
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Algeriet er medlem af Den arabiske liga, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, OPEC og deltager i det amerikanske udenrigsministrielle, U.S. Africa Command (AFRICOM): Trans Sahara Counter-Terrorism Partnership 2005-., tidligere the Pan Sahel Initiative.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Algeria.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Algeria.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Victimes des essais nucléaires de Reggane, L’Algérie / Algerian Veterans Association of Nuclear Test
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Naturgas ; Uran.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport: Import af våben fra Sydafrika, USA.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page