Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling

Historisk ministerium oprettet 2001.
Fortsat fra: IT- og Forskningsministeriet.
Fortsættes 2011 som: Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
.
Se også: Forskning ; Forsknings- og Innovationsstyrelsen ; Styrelsen for International Uddannelse ; teknologi ; Teknologirådet ; udvikling ; uddannelse ; Universitets- og Bygningsstyrelsen ; videnskab.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.
Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v., 2007.
§ 1. Til styrkelse af forskningskvaliteten, koordinering og internationalisering af dansk forskning og formidling og anvendelse af forskningsresultater nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget.
Stk. 2. Til efterprøvelse af den videnskabelige redelighed i dansk forskning nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Stk. 3. Danmarks Forskningspolitiske Råd har til hovedformål at sikre ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, Folketinget og regeringen en uafhængig og sagkyndig forskningspolitisk rådgivning. Rådet har alene en rådgivningsfunktion.
Stk. 4. Det Frie Forskningsråd har både en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Rådet har til hovedformål at støtte konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og give forskningsfaglig rådgivning i tilknytning hertil.
Stk. 5. Det Strategiske Forskningsråd har både en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Rådet har til hovedformål at støtte forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og give forskningsfaglig rådgivning i tilknytning hertil.

Litteratur

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. / : Rigsrevisionen 2011.
Milena Penkowa sagen.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page