Teleklagenævnet

Nævn oprettet 1996.
Fortsat fra Sekretariatet for Telebrugernævnet og Teleklagenævnet
Teleklagenævnet behandler hovedsageligt klager over afgørelser truffet af
Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen vedrørende konkurrencemæssige forhold på teleområdet,
men er også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte andre områder.
Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven).
Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed, 2011.
Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed, 1996
I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 467 af 12. juni 1996 om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren,
fastsættes følgende forretningsorden for Teleklagenævnet:
Nævnets sammensætning og kompetence...
Danish Telecommunications Board of Appeal
- http://www.teleklage.dk/uk-summary/
In November 1990, the Danish Parliament approved the first laws leading to full liberalization of the telecommunications market. A package of six liberalization laws took effect from July 1, 1996, and the Danish Telecommunications Board of Appeal was established.
Se også: Tele.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page