Toldankenævnet

Historisk ankenævn oprettet 1957 i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter senere under: Skatteministeriet,
kaldet Værdiankenævnet.
Forsat fra: Toldrådet.
Nedlagt 1990.
Toldankenævnet blev oprettet 06.04.1957 som ankeinstans for afgørelser vedr. varers tarifering og varers værdiansættelse til toldberegning. Den 28.01.1959 blev afgørelser vedr. værdiansættelse henlagt til et særligt nævn, Værdiankenævnet.
Fra 22.05.1968 blev tarifering og værdiansættelsesspørgsmål igen behandlet i ét nævn.
Forslag til Lov om ændring af toldloven (Nedlæggelse af Toldankenævnet m.v.) Fremsat af skatteministeren (Fogh Rasmussen) den 1. november 1989. Vedtaget ved tredjebehandling den 18. januar 1990
Se også: Told.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page