Tilbudspligtsnævnet

Historisk ankenævn oprettet i 1969 under Indenrigsministeriet senere under: Miljøministeriet.
Lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt.
Omtalt i Betænkning 736.
Nævnet afgør, om det under hensyn til forholdet mellem ejeren og erhververen, vilkårene for eller omstændighederne ved overdragelsen vil være ubilligt, jfr. lovens § 3, stk. 1, at en ejendom, der er undergivet tilbudspligt, skal tilbydes kommunen forud for overdragelsen til anden side.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page