Tilsynsrådet for Statens Sindssygehospitaler

Historisk råd oprettet 1909 under: Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler i Indenrigsministeriet
og fra 1929 under: Ministeriet for Sundhedsvæsenet.
Forsættes 1960 som: Tilsynsrådet for Statshospitalerne.
Betænkning 165
KAPITEL I De psykiatriske behandlingsformers udvikling 10 KAPITEL II Den hospitalsmæssige udvikling 14 KAPITEL III Det nuværende hospitalsvæsen 18 A. De egentlige sindssygehospitaler Det ældste af statens sindssygehospitaler, hospitalet ved Århus, toges i brug allerede i 1852, og få år efter, i 1857, åbnedes sindssygehospitalet i Vordingborg. I 1877 omdannedes tugthuset i Viborg, hvis historie går helt tilbage til 1743, til sindssygehospital, i 1888 indviedes sindssygehospitalet i Middelfart og i 1915 hospitalet i Nykøbing Sj. Hertil føjer sig de sønderjydske hospitaler fra tiden efter genforeningen, hospitalet i Vedsted, indrettet i en tidligere grænsestation i 1921, og sindssygehospitalet i Augustenborg, installeret i det hertugelige slot, der toges i brug til sit nuværende formål i 1932.
Betænkning 382
Kapitlerne II & III. Den hospitalsmæssige udvikling efter 1952.
Se også: Tilsyn
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

På gyngende grund : psykiatriens praksisser og institutionalisering i Danmark 1850-1920 : Ph.d.-afhandling. / : Jette Møllerhøj. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2006

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page