Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne

Råd oprettet 1985? under: Undervisningsministeriet.
Forsat fra: Uddannelsesrådet for ikke-faglærte Arbejdere.
Forslag til lov om arbejdsmarkedsuddannelser,1992.
Der nedsættes som hidtil et uddannelsesråd for arbejdsmarkedsuddannelserne, men det nye råd får som følge af ændringer i strukturen en meget central rolle i forbindelse med indstillinger til arbejdsministeren om anvendelse af bevillinger.
Se også: Erhvervsuddannelse ; uddannelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page