Vanuatu

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Østat og republik i Melanesien i Oceanien i det sydlige Stillehav, tidligere kendt som Ny hebriderne.
Natur: Cyklon marts 2015. Koral rev. World Atlas of Coral Reefs / Mark Spalding, Corinna Ravilious, Edmund Peter Green. University of California Press, 2001 - 432 s.
- http://archive.org/details/worldatlasofcora01spal
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
UNESCO: Vanuatu: States parties to United Nations legal instruments
- http://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicators/files/Vanuatu.pdf
Vanuatu's earliest known settlers probably migrated from the northwestern Pacific about 3,000 years ago. They were followed a thousand years later by migrants from the Solomon Islands. In the 19th century, thousands of New Hebrides islanders were recruited as indentured laborers for plantation work in Australia, Fiji, New Caledonia, and Samoa. This migration gradually died down after the establishment of the Anglo-French Condominium, although voluntary emigration to New Caledonia continued until independence. In recent years, adverse economic conditions have encouraged emigration to Fiji, New Zealand, and the US.
Historie: Vanuatu var koloniseret af Frankrig og Storbritannien.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik: UNESCO Collection of Traditional Music of the World.
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Vanuatu er medlem af Alliancen af Små Østater, FN, the Pacific Islands Forum.
Regering: Westminster regerings systemet.
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Vanuatu.
Værnepligt: Ingen oplysninger i WRI: Country report and updates.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold: Analysis of Social Policy Dilemmas in the Solomon Islands and Vanuatu. / Biman Chand Prasad and Paul Kausimae. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) ; Commonwealth Secretariat. Udateret. - 70 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page