Det Veterinærmedicinske Råd

Råd oprettet 2018 under: Fødevarestyrelsen.
Rådet skal være med til at sikre, at myndighedernes beslutninger på veterinærområdet er baseret på fakta og evidens. Rådet vil komme med anbefalinger på forskellige problemer og udfordringer. Det drejer sig fx om anbefalinger til reduktion af antibiotikaforbruget i landbruget. Rådet vil også bidrage til behandlingsvejledninger og komme med anbefalinger i forhold til håndtering af resistente bakterier i husdyr, herunder også husdyr-MRSA, samt kriterier og vægtning i den såkaldte Gult Kort-ordning for svineproducenter.
Politisk aftale om Veterinærforlig III 2018-2021, 2017.
Sunde husdyr er grundlag for et lavt antibiotikaforbrug og resistensforebyggelse, et væsentligt bidrag til god dyrevelfærd og en forudsætning for en ressourceeffektiv og bæredygtig produktion samt god produktions-økonomi og vækst i eksporten – derfor udgør sunde husdyr omdrejningspunktet i den nye aftale om veteri-nærområdet. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om, at en stærk indsats for at forebygge antibiotikaresistens fortsat skal være central i den danske veterinærpolitik i de kommende år.
Se også: Veterinær.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page