Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen oprettet 2004 er en styrelse fra 2015 under Miljø- og Fødevareministeriet, som har ansvar for at føre tilsyn og kontrol med fødevarer og veterinære forhold.
Codex Alimentarius
Fødevarestyrelsen er med i samarbejdet i Codex Alimentarius, som udarbejder globale standarder og retningslinjer for sikre og sunde fødevarer og global samhandel med dem.
Codex Alimentarius er, ifølge Fødevarestyrelsen, et selvstændigt organ under FAO/WHO, som har til formål at udarbejde globale standarder, retningslinjer m.v. for fødevarer og fødevareproduktion med henblik på at sikre forsyning med sunde og sikre fødevarer og lette den globale samhandel med dem.
Se også: Datosnyd ; Fiskeristyrelsen ; Landbrugsstyrelsen
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Justitsministeriet ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Utilstrækkelig opfølgning på kontrol med dyretransporter: Fødevarestyrelsen undlod gennem flere år at skride ind over for vognmænd, der ikke levede op til reglerne for transport af dyr.
Pressemeddelelse, Fødevarestyrelsen 13. juni 2018.
Fødevarestyrelsen har gennem flere år ikke haft tilstrækkeligt fokus på danske og udenlandske vognmænd, der forbrød sig mod EU-reglerne for transport af levende dyr ud af Danmark. Det viser Fødevarestyrelsens egen gennemgang af de senere års sager og de logbøger, som transportørerne skal udfylde. Vognmændenes overtrædelser omhandler primært transporttider over det tilladte. Der kan også være tale om overlæs og manglende hviletid til dyrene.
Vejledning om tilsætningsstoffer. / : Fødevarestyrelsen, 2017.
; Vejledning nr. 9346 af 7. april 2017)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page