veterinær

Latin: Person som på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har studeret videnskaben om dyr: zoologi.
Fagligt uddannet (og praktiserende) dyrlæge.
Alle dyr kan blive syge. I Danmark registreres husdyrs sygdomme aktuelt i Fødevarestyrelsen.
Internationalt registreres dyresygdomme af The World Organisation for Animal Health.
Se også: Ankenævnet for Dyrlæger ; Danske Dyrlæger mod Kernevåben ; Dyreværnsrådet ; Rådet vedrørende hold af særlige dyr ; Veterinær- og Fødevaredirektoratet ; Veterinærdirektoratet ; Det veterinære Sundhedsråd ; Det Veterinærmedicinske Råd.

Litteratur

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr, 2016.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185108

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page