Yemen

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Yemen er en Mellemøstlig, arabisk  republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Oman og Saudi Arabien og kystlinjer til Adenbugten og Det røde hav. Socotra øgruppen / Socotra Archipelago.
UNHCR: Atlas of Yemen.
Yemens Kultur: Det lykkelige Arabien.
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Yemen har været medlem af Den sydarabiske protektorat, Føderationen af sydarabiske emirater 1959, Den sydarabiske føderation 1963 og De forenede arabiske stater og er medlem af Den arabiske liga, FN, IAEA.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Yemen.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Yemen.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold: Officiel homofobi.
UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
ReliefWeb - Yemen
- http://reliefweb.int/country/yem
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles. Bomuld, kaffe.
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturressourcer:
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page