Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Ankenævn oprettet 2001 under: Industriministeriet.
Nu under Erhvervsministeriet.
Forsat fra: Patentankenævnet.
Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 2009.
§ 1. Ankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.
Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret), 1998.
Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 142 af 1. maj 1968 om Mønsterankenævnet, bekendtgørelse nr. 411 af 24. september 1970 om Patentankenævnet, forretningsorden for Patentankenævnet af 20. maj 1968, forretningsorden for Mønsterankenævnet af 24. september 1970, samt § 1, nr. 6, om klageafgift i bekendtgørelse nr. 931 af 21. december 1987 om patentafgifter.
Se også: Patent.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page