Patent- og Varemærkestyrelsen

Styrelse oprettet 1999 under Erhvervsministeriet.
Fortsat fra: Patentdirektoratet.
Se også: Ankenævnet for Patenter og Varemærker ; Patent. ; udflytning af statslige arbejdspladser
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Dansk Patenttidende. / : Patent- og Varemærkestyrelsen, 1894-2002
Danske patentskrifter. / : Patent- og Varemærkestyrelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page