Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen

Historisk ankenævn oprettet 1970 under: Arbejdsministeriet.
Forsættes 1989 som: Arbejdsmarkedets Ankenævn.
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser og ophævelse af lov om udvandring (Liberalisering af arbejdsformidlingen, nedlæggelse af Kursusnævnet for Arbejdsmarkedsuddannelserne og indførelse af brugerbetaling for visse af AF's ydelser m.v.) , 1989.
Også omtalt i Betænkning 736.
Se også: Arbejdsdirektoratet ; Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page