Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene

Historisk ankenævn.
Nedlagt 1997.
Cirkulære om lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove
(Ændret klagestruktur m.v.) og om sagsbehandling (Til de statslige told- og skattemyndigheder) CIR nr 42 af 25/03/1998
Ved lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Ændret klagestruktur m.v.) er klagestrukturen vedrørende afgørelser truffet i første instans af told- og skatteregioner på skatte-, told- og afgiftsområdet harmoniseret.
Herefter påklages førsteinstansafgørelser inden for nærmere angivne sagskategorier til Landskatteretten, mens øvrige afgørelser truffet af disse myndigheder påklages til Told- og Skattestyrelsen. Samtidig nedlægges Momsnævnet, Motornævnet, og Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene.
Se også:
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page