Færdselsstyrelsen

Styrelse oprettet 1994 under Trafikministeriet.
Nu del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Fortsat fra Trafikministeriets færdselsikkerhedsafdelingen og Direktoratet for Vejtransport 1973-1994.
Fortsættes 2010 som Trafikstyrelsen ved en sammenlægning af Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen.
Styrelsen regulerer og fører tilsyn inden for færdselsområdet.
Færdselsstyrelsen Retsinformation
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
§ 2. Trafikstyrelsen udsteder typegodkendelser og fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i relation til reglerne om syn af køretøjer og fungerer som klageinstans for afgørelser truffet af disse virksomheder.
Se også: Bilisme ; luftforurening ; trafik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page