Rådet for Trafiksikkerhedsforskning

Historisk råd oprettet 1967 under: Justitsministeriet og Trafikministeriet.
Forsættes 2000 som: Danmarks Transportforskning.
Rådet for Trafiksikkerhedsforskning blev oprettet i 1967 under Justitsministeriet, i 1993 overført til Trafikministeriet; siden omdannet til Danmarks Transportforskning og 1.1.2007 fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet forsker bl.a. i årsagerne til trafikuheld, foretager køretøjsundersøgelser og ser på sammenhængen mellem livsstil og trafik. Instituttet har et tæt samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed.
Betænkning 1368
Rådets primære forskningsområder er trafikantadfærd, køretøjsindretning og -udstyr.
Rådet har etableret samarbejdsaftaler med Vejdirektoratet, således at de to institutioners forskningsplaner supplerer hinanden, og der ikke sker forskningsmæssigt overlap. Rådet har lige fra begyndelsen haft to faglige "ben": det psykologiske (trafikanten) og det ingeniørmæssige/tekniske (køretøjet), dog med den største indsats på sidstnævnte.
Hastighedens betydning for trafiksikkerheden er et spørgsmål, som gennem alle årene har været et centralt forskningstema. Spirituskørsel er et andet permanent tema. Muligheden for påvirkning af trafikanter gennem kampagner, lovgivning og køreuddannelse er ligeledes gennemgående forskningsområder. Effekten af sikkerhedsudstyr har naturligt nok haft varierende fokus i takt med at nye produkter/tilbud er kommet på markedet: sikkerhedsseler, styrthjelm, cykelhjelm, mobiltelefoner [sic] og airbags.
Se også: Bilisme ; forskning ; Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ; trafik ; transport ; vej.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page