Direktoratet for Toldvæsenet

Historisk direktorat oprettet 1965 under: Finansministeriet.
Forsættes 1990 sammen med Skatte- og Afgiftsstyrelsen og Statsskattedirektoratet som: Told- og Skattestyrelsen.
Omtalt i Betænkning 932.
Se også: Inspektoratet for Omsætningsafgifter ; Told.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page